STARTKOMPETENSERREFERENSERKONTAKT

Botniabanan - Umeå Östra
 


Objekt

Umeå Östra
Byggherre

Botniabanan

Kontaktman


Björn Hansson


Entreprenör

NCC

Kontaktman

Jan Lundmark
Projektör

Ramböll
Produkter

Gabioner
Nät
Specialgabioner
Projektering
Leveransperiod

Vår/sommar 2006
Beklädnad av spontmur.

Krav på att isolerande material (leca) skulle vara 0,5 m samt att mur inte skulle bygga ut mer än 1,0 m  mot spår. Med detta som utgångspunkt och i samråd med Botniabanan, NCC och Thulica AB togs det fram en speciallösning.
Den utgick på att gabionerna hade öppna gavlar samt en längsgående diafragma tillsammans med en geotextil för att separera lecan med stenen.
Gabionerna förankrades in i befintlig spontmur och staplades på varandra.
I spontmuren följdes ett hammarband höjd 800 mm djup 600 mm. I detta hammarband fick en gabion utan baksida fästas.
Utanför befintlig spontmur användes vanliga gabioner med bakåtförankringsnät. På toppen längs med hela sträckan (ca 420 m) lades en gabionmadrass som var 2 m djup in mot väg för att få ett avslut.

Då tågtrafiken gick under stora delar av montagetiden var det viktigt med ett rationellt utförande där stor vikt lades på projektering av beklädnaden.

För ytterligare information, vänligen kontakta oss.
 

 


© Kemica AB. All Rights Reserved