STARTKOMPETENSERREFERENSERKONTAKT

Tyresö, Enstigen 
Objekt

Tyresö, Enstigen
Produkter

KK-Roll, förplanterad
KK-roll
Gabioner


Entreprenör

D&D Entreprenad AB
Metarstige 8
134 63 Ingarö

Kontaktperson

Pentti Hämeenaho

 
Projektör

Thulica AB

Kontaktman

Tobias Granström
 
Leveransperiod

Vår 2008
 


Bakgrund/Problem

Befintlig hustomt lutar ner i vattnet. Önskemål att höja nedre platån för att få en plan yta. Gabioner valdes för dess flexibilitet och goda stabiliserade förmåga. Gabionerna klädes med KK-Roll, samt KK-roll FP.

För ytterligare information, vänligen kontakta oss.
© Kemica AB. All Rights Reserved