STARTKOMPETENSERREFERENSERKONTAKT

Rio Esqueva, Valladolid, Spanien

 

Objekt

Erosionssäkring av vattendrag
Byggherre

City Council
Valladolid
Spain 5Entreprenör

Desarollo de Servicios y Proyectos
S.L., Oulout, Girona
Spain


Kontaktman

Jordi Camps Soller
 

Projektör

D.S.P.
Oulout, Girona
Spain


Produkter

KK-5
KK-6
KK-8
Erosionsmattor
Leveransperiod

Maj/juni 1998


Övrigt

Teknisk vegetation
Lavadula Latifoilia, Santolina Chamaecyparius, Lygeum Spartum, Hedera Hélix, Salvia Officinalis, Santolina Rosmarinifolia, Lavandula Augustifolia, Pyracantha coccinea, Ligistrum Vulgare, Rosmarinus Officinalis, Cystus Laurifolius, Cineraria Sp., Salvia Sp., Thymus SP., Atriplex, Tamarix Sp., Lavandula Sp., Cotoneaster horizontalis, Thuja Sp., Thymus Mastichina, Cistus Albidus, Cystus Salvifolia, Halimium Atriplicifolium, Dorycnium Penthaplyllum, Thymus Vulgaris, Primulas y Pensamientos.


Projektbeskrivning - Problem - Problemlösning

Rio Esgueva har sitt flöde genom centrala Valladolid med under större delen av med ringa flöde. Valladolid ligger på högplatå i västra Spanien – normallt mycket torra och varma förhållanden. Häftiga regn i kringliggande bergsområden utlöser kraftiga vattenflöden med erosion i vattenfåran med såväl estetiska som ekonomiska skador.
Restaurering av floden har gjorts på ca. 800 meter med tillskapade promenader längs båda sidor. Erosionsproblemet har lösts på Ingenjörsbiologiskt manér med naturfiberprodukter och teknisk vegetation.
Stor vikt har lagts vid att finna såväl teknisk som estetisk vegetation som klarar långa torra perioder samtidigt som rotsystemen skall ha hög teknisk kapacitet.

Bild från juli 1999

© Kemica AB. All Rights Reserved