STARTKOMPETENSERREFERENSERKONTAKT

Vägslänt / Brofäste Vindeln
 


Entreprenör

SIAB
Anläggning
Platskontor Västomån
Vindeln


Kontaktman

Alf Lindh / Jörgen Stenlund
 
Byggherre

Vägverket

Projektör

Vägverket

Leveransperiod

Augusti 1997

Produkter

KK-8
 
Projektbeskrivning - Problem - Problemlösning

Branta slänter vid broramper med erosionsbenägna jordarter.
Traditionellt erosionsskydd av singel ger ej önskad estetisk miljö.
Teknisk lösning med erosionsmatta KK-8 och insådd med gräs ger önskad teknisk och estetisk effekt till lägre kostnad än erosionsskydd med singel.

© Kemica AB. All Rights Reserved