STARTKOMPETENSERREFERENSERKONTAKT

Vägslänt Viforsen
 


Projektör

Vägverket

Byggherre

Vägverket

Produkter

KK-8

 
Entreprenör

Skanska Sverige AB
Väg & Anläggning Norrland
Terminalv. 16
861 36 Timrå


Kontaktman

Johan Wessberg

Leveransperiod

Augusti 1999


Övrigt


"Jordspikning"

Projektbeskrivning - Problem - Problemlösning

Tidigare anlagd väg med slänt med skred-/rasrisk. Sandrika ytjordar.
Beslutat åtgärd med jordspikning för djupare stabilisering/säkring av slänt kompletteras med erosionsmatta och vegetation som säkrar yterosionsproblemet och därmed ger nödvändig stabilitet åt åtgärden.    

© Kemica AB. All Rights Reserved