STARTKOMPETENSERREFERENSERKONTAKT

Vägslänt Ljustorp
 


Projektör

Vägverket

Byggherre

Vägverket
Entreprenör

Skanska Sverige AB
Väg & Anläggning Norrland
Terminalv. 16
861 36 Timrå


Kontaktman

Johan Wessberg

Leveransperiod

Augusti 1999

Produkter

KK-8

Projektbeskrivning - Problem - Problemlösning
Tidigare anlagd väg med slänt med skred-/rasrisk. Sandrika ytjordar och utträngande grundvatten.
Beslutat åtgärd kompletteras med erosionsmatta och vegetation som säkrar yterosionsproblemet och därmed ger nödvändig stabilitet åt åtgärden.
 

 


© Kemica AB. All Rights Reserved