STARTKOMPETENSERREFERENSERKONTAKT

Strandpromenad Helsingfors
 


Objekt

Erosionssäkring av strandlinje.
Byggherre

Helsingfors Kommun
Helsingfors


Kontaktman

Birgit Rossing
+358 9 1661


Entreprenör

Helsingfors Kommun


Projektör

Vegtech AB
Vislanda


Kontaktman

Per Nyström
Produkter

KK-5
KK-ROLL, förplanterade (strandrullar)
KK-BED, förplanterade (strandmattor)
Leveransperiod

Sommaren 1999


Övrigt


Maxipluggplantor
Pluggplantor
Grässådd

 

Projektbeskrivning - Problem - Problemlösning

Utsatt strandlinje inomskärs av sightseeingbåtar och fritidsbåtar i storlek upp till 15 meter. Fartrestriktioner 5 knop hålls inte av alla. Kraftigt vågsvall orsakar årligen återkommande erosionsskyddsinsatser. Tidigare har man valt stenmaterial som påförts vegetationsskikt – utan framgång.
Här valdes lösning som innebär skydd med naturfiberprodukter som utgör primärt erosionsskydd som över tiden förstärks av vald vegetation. Redan första sommaren kunde man konstatera att åtgätden klarat eorsionen så att inga övriga insatser behövts.    
 
    

© Kemica AB. All Rights Reserved