STARTKOMPETENSERREFERENSERKONTAKT

Stödmur Billdal

 

Objekt

Erosionssäkring och stabilisering av stödmur.
Byggherre

Billdals Trädgårdsanläggning AB
Entreprenör

Byggherren

Projektör

Thulica

Kontaktman

L Ringström
Produkter

KP-ROLL, förplanterad
Leveransperiod

Maj 2000
Projektbeskrivning - Problem - Problemlösning

Slänt vid brygga mot västerhavet utsatt för skredrisk och saltvattenvågor.
Slänt byggs upp med förankrade, förplanterade KP-ROLL. Saltvattentålig vegetation.
© Kemica AB. All Rights Reserved