STARTKOMPETENSERREFERENSERKONTAKT

Skellefteälven Skellefteå
 


Produkter

KK-8, erosionsmatta
KK-60, erosionsmatta


Projektör


Skellefteå Kommun
Kontaktman
Byggherre

Skellefteå Kommun
Gatukontoret Skellefteå


Kontaktman


Valter Karlsson


Entreprenör

Skellefteå Kommun


Leveransperiod

Juni 2000
 
Projektbeskrivning - Problem - Problemlösning

Höga/branta slänter mot strandpromenad vis Skellefteälven är erosionsutsatta och säkras med 2 typer av vävd kokosmatta från släntkrön till släntfot. Sås in med ängsfröarter för att erhålla kraftfullt rotsystem samt minska underhåll.

© Kemica AB. All Rights Reserved