STARTKOMPETENSERREFERENSERKONTAKT

Säveån Lerums kyrkogård

 

Objekt

Erosionssäkring av vattendrag.
Byggherre

Kyrkogårdsförvaltningen i Lerum
Box 126
443 23 LerumKontaktman


Marie Karlsson


Entreprenör

UteTjänst AB
Box 10145
434 22 KungsbackaKontaktman

Michael Lööf
Projektör

Thulica AB

Kontaktman

Lennart Ringström

Produkter

KK-BED, förplanterad
KK-ROLL, förplanterad
KK-5, erosionsmatta
Leveransperiod

Augusti 1999Projektbeskrivning - Problem - Problemlösning

Säveåns lopp vid kyrkogården orsakar erosion och minskar markyta för gravplatser samt estetisk blir mindre tilltalande i en i övrigt vacker omgivning.
Jordarterna är sand/siltiga. Möjligheter att tillföra jord/stenmassor är begränsade genom smala park-/gångvägar och begränsat axeltryck på omgivande broar m.m. Jämförande kalkyl med utförande av klassiskt erosionsskydd av stenmaterial visar att den Ingenjörsbiologiska lösningen är billigare.
Arbeten har således bedrivits genom omfördelning av befintliga massor – även sediment från åbotten – som lagts i släntlutning ca. 1:3.
Allt tillfört materiel har kunnat transporteras på släp efter personbil.
    
Före åtgärd.


Väletablerad i juni 2000.
© Kemica AB. All Rights Reserved