STARTKOMPETENSERREFERENSERKONTAKT

Rolfsån KungsbackaObjekt

Erosionssäkring av vattendrag.
Byggherre

Carl Fredrik Andersson
Fjärås, Kungsbacka


Entreprenör

Thulica AB


Kontaktman

L Ringström

Produkter

KK-5
KK-ROLL
KK-BED
förplanterad
Pluggplantor
Leveransperiod

Augusti 2000

Projektbeskrivning - Problem - Problemlösning

Skredrisk vid fastighet i slänt mot Rolfsån åtgärdas med Ingenjörsbiologiska systemlösningar.
 

 

© Kemica AB. All Rights Reserved