STARTKOMPETENSERREFERENSERKONTAKT

Rivö Göteborgs Södra skärgård
 
                     

Objekt

Vågbrytare i strandlinje.
Byggherre

Asperö Bys Samfällighetsförening
C/o Jan Olof Johnsson
Källsdalsvägen 34
430 80 Asperö
Entreprenör

Byggherren

Kontaktman

Lennart Börjesson
031 - 870870

Projektör

Thulica AB

Kontaktman

Lennart Ringström
Produkter

KK-ROLL, förplanterade
Leveransperiod

September 1999Projektbeskrivning - Problem - Problemlösning

Vid Rivö, del mot Asperö, förekommer kraftig nytto- och fritidstrafik i farleden med bl.a. färjor för inomskärstrafiken.
Förekommande vikar med sand och siltiga jordarter.
Ökad erosion de senaste åren har noterats.
Säkring mot erosion kan svårligen ske med klassiska metoder p.g.a. dålig tillgänglighet/grunda vatten.
Här valdes att försöka återföra bottensediment genom att åstadkomma vågbrytare. Förplanterad KK-ROLL placeras på 30 cm djup vid normalvattenstånd.
Genom produktens fysiska egenskaper erhålls barriär samt förväntad elasticitet hos vegetation skall bygga upp sediment innanför åtgärden. Efter första periodens sediment uppbyggnad kan en ny nivå skapas på liknande sätt för ytterligare sediment tillförsel. På detta sätt återskapas en gammal strandlinje som blir erosionssäkrad i vattenlinjen.
Alla komponenter har kunnat fraktas med 5-6 m eka och allt arbetet utföres manuellt.     
© Kemica AB. All Rights Reserved