STARTKOMPETENSERREFERENSERKONTAKT

Prästabacken Mölndal

 

Objekt

Almekärr
Erosionssäkring av 150 m åbrink, Säveån
Byggherre

Mölndals Kommun
Gatukontoret
Mölndal


Kontaktman


L H Andersson

Entreprenör

Skanska AB
GöteborgKontaktman

M Arfvidsson
Projektör

VBB VIAK, Göteborg
Thulica AB, Lindome

Kontaktman
B Karlsson/L Ringström
Produkter

KK-5
KK-ROLL, förplanterad
KK-BED, förplanterad
KK-6, förplanterad med ängsfröer
Pluggplantor
Leveransperiod

Februari-Maj 2001Projektbeskrivning - Problem - Problemlösning


Förflyttning av vattendrag inom blivande industriområde.
Leriga markförhållanden. Landskapsestetiska krav ställs på erosionssäkrande åtgärder. Ingenjörsbiologisk lösning valdes i teknisk/ekonomisk konkurrens med kulvertering och andra alternativ.
Vattenhastighet max. 2,5 m/sek. För lågvattenflöden har med KK-ROLL skapats "trösklar" för att åstadkomma vattenspeglar.
    

    

    
© Kemica AB. All Rights Reserved