STARTKOMPETENSERREFERENSERKONTAKT

Lerån, Lerum

 

Objekt

Erosionssäkring av vattendrag.
Byggherre

Lerums Kyrkliga Samfällighet
Lerum


Kontaktman


M Fischer


Entreprenör

Thulica AB


Kontaktman

L Ringström
Projektör

Thulica AB

Kontaktman

L Ringström
Produkter

KK-ROLL
KK-BED, förplanterad
KK-5
Pluggplantor
Leveransperiod

Augusti 2000Projektbeskrivning - Problem - Problemlösning


Kraftiga skred och erosions i slänter vid begravningsplats mot Lerån. Jordarter är mycket leriga.
I krävande yttre miljö ställs landskapsestetiska, tekniska och ekonomiska krav på lösningar. Minimal påverkan på området under byggtid är ett önskemål. Samtliga krav uppfylls av Ingenjörbiologiska system.


    

    


© Kemica AB. All Rights Reserved