STARTKOMPETENSERREFERENSERKONTAKT

Kyrkogård Getinge

 

Objekt

Erosionssäkring av vattendrag.
Byggherre

Kyrkogårdsförvaltningen
Getinge
Entreprenör

NCC AB - Miljöbyggarna
Stationsgatan 37
302 45 HalmstadKontaktman

Erik Håkansson
  Produkter

KK-5, erosionsmatta
Leveransperiod

Våren 1999Projektbeskrivning - Problem - Problemlösning

Ombyggnad/Restaurering av vattenföring genom ny gravplats.
Sand/Siltiga jordarter intill å med växlande vattenföring – behov av att säkra strandlinjer mot erosion innan planterad vegetation blivit effektivt erosionsskydd.Anläggning våren 1999

    

Sen höst 199910 år senare i maj 2009


© Kemica AB. All Rights Reserved