STARTKOMPETENSERREFERENSERKONTAKT

Sandstrand Ängelholm
 Objekt

Erosionssäkring av sanddyner.
Byggherre

Ängelholm Kommun
Ängelholm
Entreprenör

Boskalis Sweden AB
Göteborg


Kontaktman

K Helgesson

Projektör

VBB Anläggning
Göteborg


Kontaktman

S Roupé
Produkter

JJ-1, erosionsmatta
KK-60-W, vindbrytare
Pluggplantor
Leveransperiod

Maj 2001Projektbeskrivning - Problem - Problemlösning

Muddring/uppspolning av sandmassor för återskapande av eroderad strandlinje. Nya sanddyner säkras med erosionsnät i vilket planteras strandråg(plugg-)plantor.
        

       
© Kemica AB. All Rights Reserved