STARTKOMPETENSERREFERENSERKONTAKT

Västkustbanan
Väröbacka – Tångaberg


 Arbete med utläggning
Utläggning, april 1998

 

Objekt

Marktäckning för ogräshinder.
Byggherre

Banverket Västra regionen


Kontaktman


Lennart Nord


Entreprenör

Vägverket Produktion
Göteborg


Kontaktman

Patrik Ahlqvist
Projektör

VVB VIAK
Göteborg


Kontaktman

Dan Blomberg
Produkter

KH-06
Leveransperiod

Våren 1998


Övrigt


Marktäckning av hampa/lin som ogräshinder och fukthållande effekt i planteringsytor


Projektbeskrivning – Problem - Problemlösning

Av beställaren antagen åtgärd i planteringsytor var sandtäckning för att förhindra rotogräsetablering. Skötsel genom mekanisk rensing av ogräs är anbefalld under objektets garantitid.
I del av ytorna lades marktäckning av hampa/lin ut – KH-06 – varpå sandtäckning utfördes för att estetiskt ej avvika från övriga områden.
Utläggning och plantering sker i början av april –98.
Uppföljning sker av skillnader mellan ytor. Det konstateras och dokumenteras (i juni) stor skillnad i ogrästillväxt – där ytor med KH-06 visar mycket liten tillväxt. Därmed minskas skötsel och underhållskostnader samtidigt som konkurrens om näring i planteringsytan minskas till fördel för planterade växter.
Produkten är av naturmaterial och avses att nedbrytas efter sin tekniska livslängd. Normalt läggs mattan "på topp" i planteringsytan. Nedgrävning ökar nedbrytningshastigheten. Med sandtäckning (barktäckning rekommenderas ej) på produkten uppnås kortsiktig positiv effekt samtidigt som estetiska värderingar tillfredsställes.
Patrik Ahlqvist, arbetsledare hos Vägverket Produktion, Göteborg:
" Skillnaden mellan KH-06 + sand och ytor med enbart sand är uppenbar och tydlig, vilket för oss som entreprenörer minimerat behov av normal ogräsrensning i KH-06-ytan under försommaren. Således minskar kostnader för ogräsrensning vid plantor och ytan i allmänhet, som alltid måste ske, och därmed våra totala skötselkostnader under garantitiden."
Ogrässkydd
KH-06 + sand-täckning, juni 1998
 
Enbart sandtäckning
Enbart sandtäckning;  Juni 1998

 © Kemica AB. All Rights Reserved