STARTKOMPETENSERREFERENSERKONTAKT

Slänt vid banvall nära Härryda station på banan Göteborg - Borås

Slänt
 

Produkter

Jute, JJ-1
Kokos,
KK-6
Kokos,
KK-9

Leveransperiod

Juni - Juli 1993
Byggherre

Banverket
Distrikt Göteborg
Box 285
401 24 Göteborg


Kontaktman


Sören Emanuelsson
Entreprenör

Miljöförbättringar i Göteborg AB
Pl. 1672
43793 Lindome


Kontaktman

Lennart Wahlstedt

Projektbeskrivning - Problem - Problemlösning

Underliggande vattenflöde från ovanförliggande berg pressar ut delar av slänten samt yterosionsproblem p g a. "siltiga" jordarter. Avskärande dike ovanför slänt med dränering.

Geotextilier av 3 typer lades ut:
  • I kantzon ( släntfot -> 3 m upp, släntkrön ->1,5 m ner samt vid sidor).
    Insådd med snabbväxande gräs samt gödsling.
  • I centrala området med vattentryck.
    Insådd med specialkomponerad ängsfröblandning med djupare rotsystem samt planterades "öar" av lokala arter av täckrotsplantor.
  • I centrala området med enbart ytproblem sprutsåddes med C-metoden (Vägverket) samt gödsling.
    En kombination av teknisk och estetisk problemlösning.© Kemica AB. All Rights Reserved