STARTKOMPETENSERREFERENSERKONTAKT

Banvallsdränering, dike  och slänt i Halmstad.

 

Objekt

Stabilisering av dikeskanter samt botten av dike.
Byggherre

Banverket, Göteborg.
Sören Emanuelsson

Kontaktman


Lars Memmi, Stationsgatan
302 45 Halmstad

 
  Produkter

Kokos geotextilier
KK-6
KK-9
Leveransperiod

December 1992

Övrigt


Projektbeskrivning - Problem - Problemlösning

Problem: Regn- och vinderosion. De lätta jordarna i området gör att diken här fort eroderar igen.
Lösning: KK-6 samt KK-9 läggs ut i längsgående riktning för att förhindra erosion och bibehålla släntutseendet.
Resultatet förväntas minska rensningsarbeten i diken framöver.

    

© Kemica AB. All Rights Reserved