STARTKOMPETENSERREFERENSERKONTAKT

Borrby Camping, Simrishamn Kommun

 

Objekt

Stabilisering av sanddyner och vinderosion.


Produkte
r

KK-6
KK-8
Byggherre

Simrishamn Kommun
Byggnadskontoret

272 80 Simrishamn


Kontaktman


Håkan Erlandsson
Fritidskontoret
Simrishamn Kommun


Leveransperiod

Januari 1993
Projektbeskrivning - Problem - Problemlösning

Stabilisering av sanddyner.
Problem: Vinderosion. En del tillfartsvägar till stranden yr igen flera gånger per säsong.
Lösning: KK-8 läggs ut på områden närmast vägarna för att hålla kvar sanden. I framkanten på "mattorna" sätts KK-6 upp för att spjälka sönder vinden och därigenom hindra sandflykt.

© Kemica AB. All Rights Reserved