STARTKOMPETENSERREFERENSERKONTAKT

Klitte Mölle, Danmarks västkust

 

Objekt

Återuppbyggnad av sanddyner och strandskydd.

Produkte
r

KK-6
Byggherre

Thy Skovdistrikt, Sjöholtvej 6
7700 Thisted
Danmark


Kontaktman


Skovrider Peder Skarregaard
Leveransperiod

Mars 1993

Projektbeskrivning - Problem - Problemlösning

Stabilisering av sanddyner på Danmarks västkust.

Problem:

Vinderosion. Tidigare försök med nedgrävt ris har inte varit framgångsrika.

Lösning:

Det kommer att sättas upp vertikalt i sektioner av H2M6 växelvis framför/bakom varannat. Detta med hänsyn taget till badgäster. Mattan som då står lodrätt, grävs ner ca 10 cm och hålls uppe med käppar på 2 meters avstånd. På detta sätt spjälkas vinden sönder och resultatet blir att sanden stannar någon meter bakom hindret.
© Kemica AB. All Rights Reserved