STARTKOMPETENSERREFERENSERKONTAKT

Leirelva, Trondheim

 

Objekt

Erosionssäkring av vattendrag.
Byggherre

Trondheim Kommune
Trondheim, Norge


Kontaktman

E Schöttler

Entreprenör

Anlegg & Utemiljö AS
Trondheim, Norge


Kontaktman

A Ekle
Projektör

Statskraft Gröner, Trondheim
Thulica AB, Lindome


Kontaktman


T Hoöen/L Ringström

Produkter

KP-ROLL, förplanterad
KK-ROLL
, förplanterad
KK-BED
, förplanterad
KK-5

Plugg-/Maxiplantor
Leveransperiod

Augusti 2001
Projektbeskrivning – Problem - Problemlösning

Leirelvas vattenflöde återställs efter skred/erosion. I urban miljö – krav på god landskapsestetik.
Vattenhastighet max. 4,5 m/sek. Delsträckor säkras med Ingenjörsbiologiska metoder.


    

    


© Kemica AB. All Rights Reserved