STARTKOMPETENSERREFERENSERKONTAKT

Bäckravin Partille

 


Objekt

Almekärr
Erosionssäkring av 150 m åbrink, Säveån
Byggherre

Partille KommunKontaktman


Roland Brandshage

Entreprenör

UteTjänst AB
Box 10145
434 22 Kungsbacka


Kontaktman

Michael Lööf
Projektör

Kjessler & Mannerstråle
Göteborg

Kontaktman

Urban Högsta
Produkter

KK-5
KK-BED, delvis förplanterade
KK-ROLL, förplanterade
5-plygarn
Leveransperiod

Augusti – September 1999


Övrigt


Pluggplantor och gräsfröer från Svenska Lövträd AB
Projektbeskrivning - Problem - Problemlösning

En av de få kvarvarande bäckravinerna mot Säveån (övriga kulverterade). Bevarande prioriterat.
Sand/silt/lerjordar som eroderat på grund av regn, grundvatten och vattenföring i bäck med kraftigt varierande vattenstånd.
Önskemål om en teknisk säkring av erosion och miljömässigt återskapande av naturlig bäckravin.


    


Mars 1999, före åtgärd.

    
Oktober 1999, efter åtgärd.                                               Juli 2000
© Kemica AB. All Rights Reserved