STARTKOMPETENSERREFERENSERKONTAKT

Mölndals Kråka
 


Objekt

Mölndals Kråka
Byggherre

Mölndals Kommun

Gata/Park


Kontaktman

Leif Henrik Andersson

Entreprenör

Thulica ABKontaktman

Lennart Ringström
Projektör


Produkter

Förplanterade planteringsrullar omslutna med NAG-C350

Mossedum mattor
Leveransperiod

Maj 2009
Försköning av gammal bruksmiljö.

För ytterligare information, vänligen kontakta oss.
 

 


© Kemica AB. All Rights Reserved