STARTKOMPETENSERREFERENSERKONTAKT

Malmberget - MK3
 


Objekt

Malmberget, MK3
Anrikningsverk
Byggherre

LKAB
Entreprenör

NCC Construction Sverige AB

Kontaktman

Roger Olofsson
Projektör

WSP Malmberget
Produkter

Gabioner

Bakåtförankringsnät
Leveransperiod

Sommaren 2006Teknisk beskrivning

Ny väg med stabilitetsproblem på båda sidor. Stabilitetsberäkningar utfördes och gabioner med bakåtförankringsnät valdes.

För ytterligare information, vänligen kontakta oss.


© Kemica AB. All Rights Reserved