STARTKOMPETENSERREFERENSERKONTAKT

Lillån, Borås
 Objekt

Lillån
Borås


Entreprenör

ISS Landscaping

Kontaktman

Håkan Löfgren
Projektör

Flygfältsbyrån

Kontaktman  

Linda Oldenbo

Produkter

Ingenjörsbiologi Vegion™
KK-5
Pluggplantor
Leveransperiod

2007

Teknisk beskrivning.

Markarbeten vid byggnation av ett nytt ICA Maxi i Borås. Tomten var starkt förorenad så erosionskyddet var i första hand till för att säkerhetsställa att ån inte eroderar och sprider gifter. Man hade också önskemål att skyddet skulle ha ett grönt naturligt utseende. Slänterna ner mot ån täcktes av erosionsmatta typ KK-5 med insådd av gräs. Pluggplantor planterades i erosionsmattan.

För ytterligare information, vänligen kontakta oss.    Thulica AB har hjälpt till med projektering, materialval, vegetationsförteckningar samt levererat i produkterna i olika omgångar för att på det sättet effektivisera installationen.

© Kemica AB. All Rights Reserved