STARTKOMPETENSERREFERENSERKONTAKT

Lidl
Hisingen - Göteborg

 


Objekt

Lidl
Byggherre

Lidl

KontaktmanEntreprenör

Sundstorps Schakt AB

Kontaktman

Joakim Örneborg
Kjell Swensson

Projektör

VAP VA-Projekt AB

Örebro


Produkter

Svetsade Gabioner

Leveransperiod

Augusti - November 2009
Gabionmurar av svetsade galfanbehandlade gabionpaneler med trappningar såväl horisontellt och vertikalt, största höjd 4 meter.

För ytterligare information, vänligen kontakta oss. 
© Kemica AB. All Rights Reserved