STARTKOMPETENSERREFERENSERKONTAKT

Berghöjden Lidingö
 


Objekt

Lidingö
Byggherre

Berghöjdensbyggnads AB
Box 55642
102 14 Stockholm

Kontaktman

Bo Fernström

 
Entreprenör

Byggherren


Kontaktman


Milisav Culafic
Projektör

Byggherren

Kontaktman

Paul Adler
 
Produkter

Gabioner
Leveransperiod

2006Teknisk beskrivning


Markarbeten vi byggnation av flerbostadshus. Då arbetsplatsen var väldigt komprimerad fick gabionmurarna byggas allt eftersom som sprängning gjordes. Sprängstenen som kom loss vid grovplanering fylldes direkt i gabionkorgarna. Då ”arbetsplatsen” kom till under byggnationen av gabionmurarna var detta en väsentlig del i av projektet.

Thulica AB har hjälpt till med projektering, stabilitetsberäkningar samt levererat gabioner i omgångar då det inte har funnits någon uppläggningsplats för alla gabioner.

För ytterligare information, vänligen kontakta oss.

                                                                        


© Kemica AB. All Rights Reserved