STARTKOMPETENSERREFERENSERKONTAKT

Lerum, Lerån - 2009
 

1 vecka efter avslutad åtgärd


Entreprenör

THULICA AB


Kontaktman

Lennart Ringström
Byggherre

Lerums Kyrkogårdsförvaltning
Lerum

Kontaktman

Marie Fischer

Projektör

THULICA AB
Lindome

Kontaktman

Lennart Ringström

Leveransperiod

Augusti 2009


Produkter

NAG C350
KK-5
KK-Roll/Bed med vegetation.


Övrigt

Tillstånd för vattenverksamhet genom Länsstyrelsen i Västra Götaland, Miljöenheten. Kontakt Dan Hellman.

 
Projektbeskrivning - Problem - Problemlösning

Säkring av skredrisk och erosion vid Lerån. Stor vikt lagd vid miljö/ekologiska lösningar med hänsyn till estetik, fågel och fisk.
Före åtgärd
© Kemica AB. All Rights Reserved