STARTKOMPETENSERREFERENSERKONTAKT

Kv. Kungsfågeln, Luleå
 

 
Objekt

Kv. Kungsfågeln,LULEÅ

Gymnasiebyn,Om-och tillbyggnad

Byggherre

Luleå Kommun

Tekniska Förvaltningen

Tel.0920-29 30 30

www.lulea.se

Kontaktman


Tommy Gabrielsson

Entreprenör

Nåiden Bygg AB

Boc 914

971 27 LULEÅ

Tel.0920-88 775

www.naidenbygg.se


Kontaktman

Per-Ola Pattomella

Projektör

MAF Arkitektkontor AB

Storgatan 24

972 32 LULEÅ

Tel.0920-24 77 77

maf@maf-ark.se


Kontaktman

Mats Jakobsson

Produkter

Gabioner
Leveransperiod

2007-06-30
Projektbeskrivning - Problem - Problemlösning

Beklädnad av betongmur. Gabionerna som är 0,5 m djupa förankrades fast i befintlig betong och staplades på varandra

För ytterligare information, vänligen kontakta oss.     

© Kemica AB. All Rights Reserved