STARTKOMPETENSERREFERENSERKONTAKT

Härryda
Rådavägen

 


Objekt

Härryda
Rådavägen

Byggherre

Härryda Komun

Kontaktman

Lucas Signori
Entreprenör

Mark & VA i Göteborg AB

Kontaktman

Mats Andersson

Projektör

Härryda Komun


Produkter

Dubbeltvinnade Gabioner


Leveransperiod

Oktober 2009
Bullerskydd längs Rådavägen som skydd för intilliggande bostadsområde

För ytterligare information, vänligen kontakta oss.
 

 


© Kemica AB. All Rights Reserved