STARTKOMPETENSERREFERENSERKONTAKT

Falkenberg - Västkustbanan

 

Objekt

Falkenberg, bergsäkring

Leveransperiod

Hösten 2007
Produkter

Bergsäkringsnät

Entreprenör

Metodförstärkningar AB

Kontaktman

Axel Ivarsson


Projektbeskrivning - Problem - Problemlösning

Förstärkning av tunnelportaler samt bergskärningar.

Dåligt och småtrasigt berg säkrades efter skrotning med bergbult samt bersäkringsnät.

För ytterligare information, vänligen kontakta oss. 

 


 

 © Kemica AB. All Rights Reserved