STARTKOMPETENSERREFERENSERKONTAKT

Botniabanan - Strömpilen
 

 
Objekt

Botniabanan, avsnitt Strömpilen, Umeå.
Byggherre

Botniabanan AB 
Entreprenör

NCC Construction Sverige AB

Kontaktman

J E Danielsson
Projektör

Ramböll Sverige AB, Umeå

 
Produkter

galfan - Gabioner
galfan - bergsäkringsnät
Leveransperiod

Vinter 2005 – sommar 2006


Projektbeskrivning - Problem - Problemlösning

Förfrågan avsåg leverans av traditionell gravitationsmur med gabioner och materiallivslängd överstigande 80 år.  Höjd upp till 5 m och total yta ca. 2400 m3. Produktionstid avsåg vinter med låga temperaturer. Förbipasserade tåg skapar trång arbetsplats.

Stabilitetsberäkningar och detaljprojektering för leverans utfördes av THULICA AB, tillsammans med dokumentation av livslängd. Under produktionstid har THULICA AB bistått med luftdrivna verktyg för montering.

För ytterligare information, vänligen kontakta oss. 

 


 

 © Kemica AB. All Rights Reserved