STARTKOMPETENSERREFERENSERKONTAKT

Aursunden, Tröndelag, Norge

 

Objekt

Aursunden, Tröndelag, Norge

Erosionssäkring av strandlinje vid reglerad sjö
Byggherre

Norges vassdrags- og energidirektorat, NVE

Trondheim

Kontaktman

Anders Björdal


Entreprenör

Thulica ABKontaktman


Lennart Ringström
Projektör

NVE, Thulica AB

Kontaktman

Anders Björdal
Lennart Ringström

Produkter

KK-ROLL Förplanterade
KK-BED Förplanterade
Leveransperiod

Sommar 2001


Bakgrund/Problem

Aursunden är ett av Norges största reglerade vattenmagasin och ligger på ca. 690 m höjd över havet har en yta på 46 km2 och en total strandlinje på 103 km.

Nivån över havet ligger nära trädgränsen med begränsat artval och lång etableringstid för vegetation.
Vattenståndet varierar på ett icke naturligt sätt genom regleringsförfarande och den historiska vegatationsetableringen påverkas därför ogynnsamt
med erosion som följd.

I koncession för regleringen ingår att säkra strandlinjer från erosion och i möjlig mån
  återetablera vegetation.

Teknisk beskrivning av förslaget.

Vårt uppdrag blev att finna lämpligt vegetation samt säkra strandlinje vid halvö som riskerade att bli en ö genom erosionspåverkan av vågor. Planteringar utgick ifrån befintlig fauna.

Säkring skedde såväl med förplanterade KK-ROLL, KK-BED samt enstaka plantor.

För ytterligare information, vänligen kontakta oss. 
↑  2003  ↓
 


 © Kemica AB. All Rights Reserved