STARTKOMPETENSERREFERENSERKONTAKT

Åre - Tunnel
 

 
Objekt

Åre, Tunnel för väg E14
Under skidbacken och bäckravin i skidbacke

Byggherre

Åre Kabinbana/ Vägverket

Kontaktman

Björn Hansson


Entreprenör

PEAB

Kontaktman

Göte Birgersson
Projektör

SWECO VBB
Östersund

Kontaktman

Gordonsson/Erensius
 
Produkter

Gabioner
Gabionmadrasser
Leveransperiod

Hösten 2005,
våren 2006
Beklädnad av tunnelmynningar på rörspont avslutade med gravitationsmurar av gabioner,
samt bottenförstärkning och erosionsskydd av bäckravin med Reno/Gabionmadrasser.

Arbetet bedrivits i 2 etapper under hösten

För ytterligare information, vänligen kontakta oss.
 © Kemica AB. All Rights Reserved