STARTKOMPETENSERREFERENSERKONTAKT

AMF 4, Kärringberget
 


Objekt

AMF 4
Kärringberget
Byggherre

FortfikationsverketEntreprenör

Älmby Väst

Kontaktman

Anders Nilverius
 
Leveransperiod

Våren 2006
Produkter

Gabioner
Nät
Vajer
 Teknisk beskrivning.

Övningsspår för larvgående fordon. Problemet var att få en stabil väg till och från övningsplatser för att kunna öva insatser inom sjukvård, hämtning av skadade i terräng. För att få plats med vägen inom området behövdes en gravitationsmur för stabilitetens skull. Befintliga fastigheter ligger för nära för att traditionella metoder skulle vara ett alternativ.

För ytterligare information, vänligen kontakta oss.

 

Gabioner lades ut i vägens lutning och förankrades bakåt med hjälp av nät,
för att säkerhetsställa glidningsrisken dubbades en vajer i berget som förankrades i gabionerna. 
© Kemica AB. All Rights Reserved