STARTKOMPETENSERREFERENSERKONTAKT

Ullared - Bergssäkring
 


Entreprenör

THULICA AB/MFABKontaktman

Lennart Ringström/Axel Ivarsson


Byggherre

GeKå

c/o Varbergs Anläggningsservice AB
Varberg

Kontaktman

Niklas Mårtensson


Projektör

METRON Miljökonsult AB

Göteborg

Kontaktman

Eiolf Björkström
Leveransperiod

Augusti 2009Produkter

Bergbult
Nät
KK-5

 
Projektbeskrivning - Problem - Problemlösning

Skrotning, bultning, nätning av ca 700 m2 av frilagda bergytor efter sprängning inom GeKå-området.

Erosionssäkring av ca 200 m2 ovanliggande jordmassor.


© Kemica AB. All Rights Reserved