STARTKOMPETENSERREFERENSERKONTAKT

Vattendrag

Säkring av brinkar och slänter vid rinnande vatten. (Water courses)

Löpande dokumentation av referensprojekt med bilder och video sedan början av 1990-talet –
före, under och flera år efter installation – ger god upplysning om våra produkters duglighet och kvaliteter.


Almekärr, Lerum, Säveån
Erosions-stabilitetssäkring 
ca. 150 m
.

Bäckravin, Partille
Erosionssäkring av vattendrag.
Kyrkogård, Getinge
Erosionssäkring av vattendrag.
Lerån, Lerum 2000
Erosionssäkring av vattendrag.
Lerån, Lerum 2008
Erosionssäkring av vattendrag.
Leirelva, Trondheim
Erosionssäkring av vattendrag.


LindomeånLindomeån i Lindome
Erosionssäkring av strömmande vatten.

StrandkantLilleström, Norge
Erosionssäkring av skvalpzon och vattenföring.

Lillån, Borås
Erosionssäkring av vattendrag

Marieholmskanalen, Gnosjö
Erosionssäkring av kanalbrink

GrussläntOtta i Norge
Försköning av stenklädd strandbrink.


jolen010220-01_lit.jpg (8840 bytes)Prästabäcken, Mölndal
Erosionssäkring av vattendrag.


Rolfsån, Kungsbacka
Erosionssäkring av vattendrag.
Rio Esqueva, Valladolid, Spanien
Erosionssäkring av vattendrag.
Lerum000727-03_lit.jpg (9000 bytes)Säveån, Lerum, Kyrka
Erosionssäkring av vattendrag.

Säveån, Kåhög, Partille
Erosionssäkring av vattendrag.

Banvall, Halmstad
Erosionssäkring av vattenflöden i diken.


 

© Kemica AB. All Rights Reserved