STARTKOMPETENSERREFERENSERKONTAKT

Våtmarker

Våtmarker, utjämningsmagasin och vattenvård
(Wetlands and watertreatment)

Löpande dokumentation av referensprojekt med bilder och video sedan början av 1990-talet –
före, under och flera år efter installation – ger god upplysning om våra produkters duglighet och kvaliteter.


VåtmarkArlanda flygplats, Stockholm
Förstärkning av skvalpzoner och
vattenflöden i våtmark.

Slänt vid våtmarkVallby-Bjärby Golfbana
Erosionssäkring av slänt, vattenrening med växter samt  förskönande inslag.

VåtmarkFylleån i Halmstad
Förstärkning av skvalpzon i våtmark.


VattenflödeHagaberg i Västerås
Förstärkning av vattenflöde i öppen dagvattenföring.

Hammarby Sjöstad
Konstgjord våtmark som dagvatten- anläggning för rening av kväve och fosfor.
Utjämningsmagasin, Falkenbergs
Erosionssäkring av vattenmagasin.


 

© Kemica AB. All Rights Reserved