STARTKOMPETENSERREFERENSERKONTAKT

Torra slänter, Gabioner & Bergsäkring

Erosionssäkring av slänter och bergssäkring vid vägar, järnvägar etc. (Slopes)


Löpande dokumentation av referensprojekt med bilder och video sedan början av 1990-talet –
före, under och flera år efter installation – ger god upplysning om våra produkters duglighet och kvaliteter.


Slänt vid vägrenE4 Norrköping
Erosionssäkring av slänt.

SläntE4 Mjölby
Erosionssäkring av slänt.

Slänt vid vägrenE6 Minnesund, Norge
Erosionssäkring av slänt.


Slänt vid vägrenE6 Halmstad
Erosionssäkring av slänt.

Berghöjden, Lidingö
Utnyttjande av sprängsten från byggplats till terrasering med gabioner.
Botniabanan, Umeå östra
Gabionbeklädnad av spont

Falkenberg, Västkustbanan
Förstärkning av tunnelportaler samt bergskärningar.

Gång- och cykelväg, Rimforsa
Erosionssäkring av slänt.


SläntHärryda, Banverket
Erosionssäkring av slänt.

Kv. Kungsfågeln, Luleå
Gymnasiebyn, om- och tillbyggnad


Skelleftealv000802-02_lit.gif (7943 bytes)Skellefteälven, Skellefteå
Erosionssäkring av slänt.

Malmberget, MK3
Gabionmur som stabiliserande åtgärd

Slänt vid vägrenMotorväg i Hjörring, Danmark
Erosionshinder vid slänter.

Uddevalla
Bergsäkring 


Slänt vid vägrenVeivesendet i Stavanger, Norge
Erosionssäkring av slänt.

Vägslänt, Ljustorp
Erosionssäkring av slänt.


Vägslänt, Viforsen
Erosionssäkring av jordspikad slänt.

Vägslänt / Brofäste, Vindeln
Erosionssäkring av slänt.


VägbanaDanderyds Golfklubb, Danderyd
Erosionssäkring av slänt.


VägbanaLidl
Gabioinmur
vid parkeringsområde.


Annedal, Bromma
Gabion
murar vid motorväg.


VägbanaHärryda, Rådavägen
Bullerskydd av gabioner.


 

© Kemica AB. All Rights Reserved