STARTKOMPETENSERREFERENSERKONTAKT

Park och Golf

Parkmiljö, Golfbanor, ogräsbekämpning etc. (Parks and golfcourses)


Löpande dokumentation av referensprojekt med bilder och video sedan början av 1990-talet –
före, under och flera år efter installation – ger god upplysning om våra produkters duglighet och kvaliteter.


ÄppelodlingBulmers i Hereford, England, Äppelodling
Ogräshinder och fukthållande åtgärd.

OgräshinderVästkustbanan
Väröbacka – Tångaberg

Marktäckning för ogräshinder.
Fackmässa, Göteborg
Parkmiljö inomhus

OgrässkyddHelenelund, Banverket
i Stockholm Nord

Marktäckning för ogräshinder.

Lekplats, Lindome
Spaljé i parkmiljö.

ParkRosendals trädgård, Stockholm
Avgränsning och förstärkning av planteringsyta.

ParkOtta i Norge
Parkmiljö, uppbindning av nyplanterade träd och gnagskydd.

SpaljéVilla i Lindome
Komposterbar spaljé.


 

 

© Kemica AB. All Rights Reserved