STARTKOMPETENSERREFERENSERKONTAKT

Gabioner, gabionmadrasser
-byggstenar för stödkonstruktioner och erosionsskydd

Gabioner är enkelt förklarat nätkorgar av ståltråd. De fylls med sten och utgör då ett i många avseenden oöverträffat byggnadselement för stödkonstruktioner vid anläggningsarbeten. Exempel på användningsområden är stödmurar längs vägslänter, banvallar och brokonor, som erosionsskydd och kanalförstärkningar, vågbrytare, bryggor, pirar. Även som bullerskydd. Nedan följer en presentation. 

Klicka här för film om erosionsprocesser med lösningar

Klicka här för film om andvändningsområden för gabioner med referenser

 
 

Fördelar med gabioner

Gabioner är flexibla och starka

De kan ta upp stora oförutsägbara rörelser och påkänningar i form av tryck- och skjuvspänningar utan att gå sönder sönder. I vatten tar gabionstrukturer upp vågrörelser och strömmar betydligt bättre än betongkonstruktioner.

 Gabioner självdränerande

Inget vattentryck byggs alltså upp bakom muren. Man kan använda vilket befintligt fyllnadsmaterial som helst bakom med bara en geotextil som avskiljare. Stenarna som gabionerna fylls med är så stora att ingen kapillär stigning sker. Detta gör att frostsprängning aldrig blir ett problem och inte heller tjällyftning.

Gabioner är beständiga

Man räknar med samma livslängd för gabionstrukturer som för motsvarande betongkonstruktioner, ofta håller de betydligt längre.

 

 
 
Gabioner är lätthanterliga och anpassningsbara

Gabionerna levereras hopvikta i platta paket som monteras upp och fylls med sten på plats. Det är enkelt och kräver ingen specialutbildad personal. Konstruktionerna kan enkelt utökas genom att till exempel bygga på fler lager. Underhållet är mycket enkelt; lika med noll.

 

 

 

Gabioner är snygga

De smälter in i miljön och medger återetablering av natur på ett helt annat sätt än betong. Gabionerna kan planteras på flera olika sätt med växter både i, genom eller på modulerna.
 Att välja rätt material  

 

Gabioner kan användas i alla miljöer från under havsytan till ökenklimat. Olika miljöer är dock olika krävande. Ståltråden i produkter kan väljas med tre olika ytbehandlingar beroende på i vilken miljö appliceringen ska utföras

Varmförzinkad
  För torra förhållanden. Detta är standardgabionen som används vid normalförhållanden om ingen annat föreskrivs.

Galfan®  En förbättrad galvanisering bestående av en zink (95%) och aluminium (5%) alloy. Skyddet är inte enbart galvaniskt utan även en passiv ytbarriär. Korrosionsmotståndet har i oberoende tester visat sig 4-5 starkare än för vanlig varmförzinkning.

Galfan® + plastbelagd  Detta är produkten för riktigt krävande korrosiva förhållanden under vatten, nära saltstänk eller i sur miljö. Galafan®behandlad tråd är täckt med ett lager av plast. Trådtjocklek 2,7 mm, 3,7 mm inklusive plast.
 

 

Streck.GIF (917 bytes)

 

Gabionmadrasser eller Renomadrasser

Detta är som namnet antyder en plattare och bredare gabion med höjder på endast 15-30 cm. Ytbehandlingen är detsamma som för gabioner men tråden något tunnare 2,0-2,2 mm. De används för skoning av kanaler, hamnar, stränder mm och ger omedelbart och oöverträffat skydd mot erosion. Vid användning av löst stenmaterial för erosionsskydd/brinkstöd under vatten, kan beroende av bottenprofilens sluttning, större mängder än man räknat med ibland gå åt,. Renomadrasser är ett ekonomiskt fördelaktigt alternativ som kontrollerar och drastiskt minskar stenbehovet.
 

 

© Kemica AB. All Rights Reserved