STARTKOMPETENSERREFERENSERKONTAKT


Välkommen till
THULICA, som har arbetat som leverantör och entreprenör med släntstabilisering, skred- och erosionsäkring i såväl torra som våta förhållanden, stödkonstruktioner och våtmarkslösningar sedan mitten av 80-talet. Produktsystem har anpassats för att åstadkomma tekniska och landskapsestetiska lösningar som är miljömässigt hållbara och ekonomiskt försvarbara - vi kallar det ingenjörsbiologi - som är en gammal beprövad teknik anpassad till rationella krav på anläggningsprojekt.

Verksamheten förändras nu till att avse konsultjänster som rådgivare och/eller med kontrolluppdrag inom kompetensområden som beskrivs här.

Våra referensprojekt och kompetensområden speglar lång erfarehet inom området - klicka på länkarna på toppen av sidan.


Thulica är grundare av och partner i
European Soil and Water Engineering Group EEIG (ESWEG)
 
 


      


 
 
Thulica är bifirma i Kemica AB

THULICA |   Box 81  |  437 21 Lindome |   SWEDEN     |  info@thulica.se
Tel:+46(0)31994199
| www.thulica.com
© Kemica AB. All Rights Reserved.

   

 WEBSITE CREATED BY KOMPIT.SE